Sztuka prawa — ars iuris

Dlaczego my?

Przez wiele lat zdobywaliśmy wiedzę, tytuły i doświadczenie. Teraz połączyliśmy nasze siły i stworzyliśmy kancelarię ekspercką Klimaszewska, Smyk & Wspólnicy, by móc świadczyć pomoc prawną na poziomie niedostępnym dla indywidualnych prawników. Wierni pozostaliśmy natomiast zasadom bezpośredniego kontaktu z Klientem, osobistego angażowania w projekty i indywidualnego podejścia do każdej ze spraw.
Jak możemy pomóc?

Przedmiotem działalności naszej kancelarii jest świadczenie stałej i doraźnej pomocy prawnej

 • Obsługujemy

  • przedsiębiorców
  • jednostki sektora finansów publicznych
  • instytucje kultury, w tym muzea i teatry
  • stowarzyszenia
  • wspólnoty mieszkaniowe
  • organizacje społeczne i zawodowe
  • fundacje
  • uczelnie wyższe

 • Prowadzimy

  • bieżącą obsługę prawną
  • obsługę prawną inwestycji
  • sprawy sądowe i pozasądowe
  • postępowania administracyjne
  • negocjacje z udziałem inwestorów krajowych i zagranicznych

 • Tworzymy

  • projekty aktów prawnych, w tym umów, uchwał, statutów, regulaminów i zarządzeń
  • optymalne rozwiązania prawne zapewniające osiągnięcie założonego celu biznesowego

 • Wydajemy

  • opinie prawne
  • rekomendacje minimalizujące ryzyko prawne

 • Aleksandra Klimaszewska

  WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY

  Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek zbrojeniowych i developerskich, oraz rynku nieruchomości. Wdrażała rozwiązania organizacyjno-prawne w instytucjach kultury. Opracowywała akty wewnętrzne z zakresu prawa pracy. Pomagała w komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przygotowywała kontrakty międzynarodowe. Z sukcesem występowała w wielu sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. W swej praktyce koncentruje się na kierowaniu bieżącą obsługą prawną oraz zastępstwie procesowym. Świadczy usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności z zakresu zamówień publicznych. W Kancelarii kieruje pracami zespołów prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy.

 • Marcin Smyk

  WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

  Specjalista z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Ekspert Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radów Prawnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego, w tym monografii naukowej poświęconej pełnomocnictwu wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie „Temida” na najlepsze rozprawy z dziedziny prawa. Były wykładowca akademicki prawa cywilnego i handlowego. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi, w tym przed NSA. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i zawodowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury. Doradza w zakresie nieruchomości oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie windykacyjne, wynikające z kierowania odzyskiwaniem należności dla kilkunastu centrów handlowych w Polsce. W kancelarii odpowiada za prace zespołów zajmujących się prawem cywilnym i postępowaniami sądowymi.

 • Michał Klimaszewski

  ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

  Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i karnego oraz szkolnictwa wyższego. Adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni wykładowca akademicki. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, między innymi z zakresu postępowania administracyjnego i nauki administracji. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi i karnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej i niepublicznych szkół wyższych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie tworzenia polityk biznesowych. W kancelarii odpowiada za prace zespołów zajmujących się prawem administracyjnym i karnym oraz szkolnictwem wyższym.

 • Andrzej Kowalski

  ADWOKAT

  Specjalista z zakresu prawa podatkowego, karnego, autorskiego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego. Świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji kultury, jak również w zakresie szkolnictwa wyższego i inwestycji. Jego zainteresowania zawodowe obejmują ponadto prawo zamówień publicznych oraz ochronę danych osobowych.

 • Paweł Siemianowski

  RADCA PRAWNY

  Specjalista z zakresu prawa pracy i postępowania cywilnego. Świadczy pomoc w zakresie zastępstwa procesowego i prowadzenia postępowań administracyjnych oraz dyscyplinarnych. Doradza również w zakresie procesów gospodarczych, regulacji stanów prawnych nieruchomości, prawa autorskiego i windykacji należności. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy kancelaryjnej, w tym w obsłudze przedsiębiorców, instytucji kultury, szkół wyższych, jednostek władzy państwowej i samorządowej.

Kontakt

 • Aleksandra Klimaszewska

  WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY

  Specjalista z zakresu prawa gospodarczego, handlowego i prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, w szczególności spółek zbrojeniowych i developerskich, oraz rynku nieruchomości. Wdrażała rozwiązania organizacyjno-prawne w instytucjach kultury. Opracowywała akty wewnętrzne z zakresu prawa pracy. Pomagała w komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Przygotowywała kontrakty międzynarodowe. Z sukcesem występowała w wielu sprawach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. W swej praktyce koncentruje się na kierowaniu bieżącą obsługą prawną oraz zastępstwie procesowym. Świadczy usługi prawne dla jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności z zakresu zamówień publicznych. W Kancelarii kieruje pracami zespołów prawa gospodarczego i handlowego oraz prawa pracy.

 • Marcin Smyk

  WSPÓLNIK, RADCA PRAWNY, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

  Specjalista z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Ekspert Ośrodka Badań Studiów i Legislacji przy Krajowej Izbie Radów Prawnych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego, w tym monografii naukowej poświęconej pełnomocnictwu wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie „Temida” na najlepsze rozprawy z dziedziny prawa. Były wykładowca akademicki prawa cywilnego i handlowego. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi oraz administracyjnymi, w tym przed NSA. Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i zawodowych oraz jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury. Doradza w zakresie nieruchomości oraz prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie windykacyjne, wynikające z kierowania odzyskiwaniem należności dla kilkunastu centrów handlowych w Polsce. W kancelarii odpowiada za prace zespołów zajmujących się prawem cywilnym i postępowaniami sądowymi.

 • Michał Klimaszewski

  ADWOKAT, DOKTOR NAUK PRAWNYCH

  Specjalista z zakresu prawa administracyjnego i karnego oraz szkolnictwa wyższego. Adiunkt w Katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletni wykładowca akademicki. Były pracownik Najwyższej Izby Kontroli. Członek Rady Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów oraz Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i podręczników akademickich, między innymi z zakresu postępowania administracyjnego i nauki administracji. Pełnomocnik w wielu sprawach przed sądami administracyjnymi i karnymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze organów administracji publicznej i niepublicznych szkół wyższych. Doradza przedsiębiorcom w zakresie tworzenia polityk biznesowych. W kancelarii odpowiada za prace zespołów zajmujących się prawem administracyjnym i karnym oraz szkolnictwem wyższym.

 • Andrzej Kowalski

  ADWOKAT

  Specjalista z zakresu prawa podatkowego, karnego, autorskiego. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego. Świadczy pomoc prawną na rzecz instytucji kultury, jak również w zakresie szkolnictwa wyższego i inwestycji. Jego zainteresowania zawodowe obejmują ponadto prawo zamówień publicznych oraz ochronę danych osobowych.

 • Paweł Siemianowski

  RADCA PRAWNY

  Specjalista z zakresu prawa pracy i prawa konstytucyjnego. Doradza w zakresie windykacji należności, procesów gospodarczych, regulacji stanów prawnych nieruchomości i prawa autorskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy kancelaryjnej, w tym w obsłudze przedsiębiorców, instytucji kultury, szkół wyższych, jednostek władzy państwowej i samorządowej.

Lokalizacja